Kolekce: Kolekce 'Japonské vlny'

V souladu s východními náboženstvími jsou vlny představitelem neustálého pohybu, proměny, dynamiky - i když v jednotě a stálosti základního prvku, jímž je voda -, tedy neúprosného dualismu mezi bytím a stáváním. Vlny evokují vakuum ve smyslu potenciality a energie vytvářející novoty, nikoli negativitu a nihilismus: moře totiž neustále vytváří nové vlny. Vlny však vycházejí a jsou neoddělitelné od moře, vlastně se do něj beze zbytku vracejí, které proto, ačkoli se neustále mění, zůstává stále stejné.